تلفن :

09128909827   و   56230405-021

طراحی و تولید ظروف پلیمری به روش IML

محصول شماره 3

توضیحات در مورد محصول شماره 3
این توضیحات در مورد سایز، حجم، موارد استفاده و خصوصیات آن میتواند باشد.
در آخر هم فایل طرح تیغ آن میتواند جهت دانلود قرار داده شود.